© Stefanie Fehren
 

Over ons

Über uns

  taNDem is een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de EUREGIO. Het project loopt van 2018 tot 2021 en wordt gefinancierd met middelen uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

 

Ontstaan

taNDem is ontstaan, omdat de grensregio een breed georiënteerd Duits-Nederlands cultureel netwerk mist. Hierdoor blijven kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen kunst- en cultuurmakers liggen. taNDem draagt bij aan het bouwen en verbinden van contacten en netwerken over de grens heen.

 

Doel van het project

taNDem heeft als doel om Nederlandse en Duitse kunstenaars en cultuurmakers in tandems bijeen te brengen. Door het stimuleren van deze samenwerking wil taNDem de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in het grensgebied versterken en een duurzaam grensoverschrijdend netwerk opbouwen.

  taNDem ist ein grenzüberschreitendes Kunst-und Kulturprojekt in der EUREGIO. Das Projekt läuft von 2018 bis 2021 und wird durch Mittel aus dem INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland finanziert.

 

Entstehung

In der Grenzregion fehlt ein breit ausgerichtetes deutsch-niederländisches Netzwerk. Dadurch werden Chancen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Kulturschaffenden vertan. taNDem trägt dazu bei Verbindungen und Netzwerke über die Grenze hinweg zu bauen und zu pflegen.

 

Ziel des Projektes

taNDem hat das Ziel deutsche und niederländische Künstler, Künstlerinnen und Kulturschaffende in Tandems zusammen zu bringen. Durch das Stimulieren der Zusammenarbeit möchte taNDem die Kunst- und Kulturszene im Grenzgebiet verstärken und ein nachhaltiges, grenzüberschreitendes Netzwerk aufbauen.

INTERREG V A

 Achter de naam taNDem staat het INTERREG V A project “Kunstverbinding”

 

 Hinter dem Namen taNDem steht das INTERREG V A Projekt “Kunstverbindung”

taNDem

Project – Projekt

  Geïnteresseerd in het taNDem-project?

Bekijk deze flyer voor meer informatie over taNDem.

 

  Interesse an dem taNDem-Projekt?

Weitere Informationen über taNDem findest Du in diesem Flyer.

Mede mogelijk gemaakt door:

Unterstützt von: