©Pixabay
 

ART IN SLOW MOTION

Joyce van Heek & Franz Greife

Project // Projekt: ART IN SLOW MOTION
Locatie // Veranstaltungsort: Haaksbergen & grensgebied // Grenzregion
Wanneer // Wann: 04.10.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Joyce van Heek & Franz Greife

Mens – dier – natuur

  Joyce van Heek & Franz Greife bouwen bij hun project “ART IN SLOW MOTION” een groot, mobiel object van hout. In de bouw zijn er veel verwijzingen naar verschillende vormen van energie, wind, dieren, bomen, bossen. Zodra het kunstobject klaar is, gaan de kunstenaars een tour door het grensgebied maken. Een belangrijk onderdeel op de route is de ontmoeting tussen mensen.

 

De doelstelling van het project is het om de grenzen denkbeeldig en procesmatig te overwinnen , verbanden tussen de mensen te leggen en ze eraan te herinneren dat het energiebronnen van de natuur geen grenzen kent.

Mensch – Tier – Natur

  Joyce van Heek & Franz Greife bauen bei ihrem Projekt “ART IN SLOW MOTION” ein großes, fahrbares Holzobjekt. In der Konstruktion finden sich viele Bezüge zu verschiedenen Energieformen, Wind, Tier, Baum, Wald. Sobald das Kunstobjekt fertig ist, unternehmen die Künstler eine Tour in der Grenzregion. Wichtig hier ist die Begegnung mit den Menschen.

 

Ziel des Projektes ist es, bildhaft und prozesshaft Grenzen zu überwinden, Verbindungen zwischen den Menschen herzustellen und sie daran zu erinnern, dass das Energiepotenzial der Natur keine Grenzen kennt.

Het // Das Tandem

 taNDem Quote // Zitat

 “De nauwe emotionele, energetische relatie tussen mens – dier – natuur bestaat nog steeds.”

 „Die enge emotionale, energetische Beziehung zwischen Mensch – Tier – Natur gibt es auch heute noch.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend