©Die Energie der Kunst
 

Die Energie der Kunst

Mari Girkelidse & Elze van den Akker

Project // Projekt: Die Energie der Kunst
Locatie // Veranstaltungsort: • Kloster Bentlage
• Universiteit Twente (Gebouw Vrijhof)
Wanneer // Wann: • 18. - 20.10.2019
• 13.02. - 17.03.2020

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Mari Girkelidse & Elze van den Akker

Energie meten

  Over de waarde van kunst is veel te doen. Er zijn vastgestelde methodes om de prijs van een kunstwerk te berekenen maar dat zijn systemen, de werkelijke kosten berekenen ze niet. Hoeveel energie een kunstenaar daadwerkelijk gebruikt om een kunstwerk te maken wordt nooit benoemd, noch berekend. Juist dit gaan Mari Girkelidse & Elze van den Akker meten.

 

Enerzijds meten ze concreet de verbruikte energie door middel van apps en apparaten. Aan de andere kant houden ze een energie-dagboek bij. De gemeten gegevens worden met hulp van enkele wetenschappers geduid. De gemaakte kunstwerken hebben eveneens het thema “Energie” als uitgangspunt. Zowel de verzamelde gegevens als de kunstwerken zullen deel zijn van de uiteindelijke presentatie.

Energie messen

  Über den Wert der Kunst wird viel gesprochen. Es gibt bestimmte Methoden, um Preise zu berechnen, aber dabei geht es nicht um die tatsächlichen Kosten. Wie viel Energie ein Künstler tatsächlich braucht, um ein Kunstwerk zu schaffen, wird nie genannt oder gemessen. Gerade das werden Elze van den Akker & Mari Girkelidse in diesem Projekt messen.

 

Einerseits messen sie die konkret verbrauchte Energie mit Hilfe unterschiedlicher Apps und Geräten. Anderseits werden sie jeweils Energie-Fragebögen bzw. Skizzenbücher führen. Die künstlerische Kooperation wird medizinisch und wissenschaftlich begleitet. Auch die entstehenden Kunstwerke haben das Thema „Energie“ als Ausgangspunkt. Sowohl die erhobenen Daten als auch die Kunstwerke sind Teil der Abschlusspräsentation.

 taNDem Quote // Zitat

 “Voor veel mensen is het creëren van kunst iets abstracts.”

 „Für viele Menschen ist das Schaffen von Kunst etwas Abstraktes.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend