©Energie Kunst Generator
 

Energie Kunst Generator
(EKG)

Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

Project // Projekt: Energie Kunst Generator (EKG)
Locatie // Veranstaltungsort: 1) ZaalZuid, Hengelo
2) NINO Hochbau, Nordhorn
Wanneer // Wann: 1) 04.04.2020
2) 02.05.2020

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

Wat geeft je energie?

  In het project Energie Kunst Generator gaan Simone Wrede & Kinga Röder de Jong op zoek naar antwoorden op de vraag “Wat geeft je energie”. De antwoorden hierop worden omgezet in een serie korte films. Het materiaal verzamelen ze door het interviewen van mensen aan beide kanten van de grens. Bij de vertaling van de antwoorden in beelden, zijn de kunstenaressen generatoren, die de drijfveer en energie van individuele personen door middel van kunst transformeren en daarmee nieuwe energiebronnen voor een grote groep mensen aanboren/openen. De presentatie zal een interdisciplinair totaalkunstwerk worden, waarin interviewfragmenten, live-performance,  film en muziek elkaar impulsen geven en versmelten.

Was gibt uns Energie?

  Im Projekt “Energie Kunst Generator” begeben Simone Wrede & Kinga Röder de Jong sich auf die Suche nach Antworten auf die Frage “Was gibt uns Energie”. Diese werden in eine Serie von Kurzfilmen umgesetzt. Das Material sammeln sie durch eine Umfrage. Sie werden Menschen auf beiden Seiten der Grenze befragen. Bei der Übertragung dieser Antworten in Bilder, sind die Künstlerinnen Generatoren, die den Antrieb und die Energie einzelner Menschen mittels Kunst transformieren und somit neue Energiequellen für eine große Gruppe von Menschen öffnen. Die Präsentation soll ein interdisziplinäres Zusammenspiel werden, worin Interviewfragmente, Life-Performance, Publikum, Film und Musik einander Impulse geben und miteinander verschmelzen.

Het // Das Tandem

Simone Wrede & Kinga Röder de Jong

 taNDem Quote // Zitat

 “Kun je op menselijk niveau parallellen vinden met potentiële energie, kinetische energie en innerlijke energie?”

 „Kann man auf menschlichem Niveau Parallelen finden zu potenzieller Energie, kinetischer Energie und innerer Energie?“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

  @EnergieKunstGenerator

 

Uitnodiging // Einladung

Tip een vriend