©Exploring Energy
 

Exploring Energy

Anne Kückelhaus & Cindy Moorman

Project // Projekt: Exploring Energy
Locatie // Veranstaltungsort: 1) Ateliergemeinschaft Schulstraße Münster
2) Kunstverein Ahlen
Wanneer // Wann: 1) 07.11.2019
2) 05.2020

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Anne Kückelhaus & Cindy Moorman

Een artistiek onderzoekslaboratorium

  Twee kunstenaars uit twee landen, met twee verschillende talen en zeer tegengestelde beeldtaal in hun werk. De ene beeldhouwer, die sculpturen, objecten en daarmee beelden creëert, de ander meer gefocust op het proces, dat het ‘beeld’ in zichzelf draagt. Maar Cindy Moorman & Anne Kückelhaus hebben toch gemeenschappelijk thema, namelijk de actie en interactie van levende wezens.

 

Het gemeenschappelijke inhoudelijke interesse gaan de kunstenaressen aan de hand van 4 thema’s in een artistiek onderzoekslaboratorium verder onderzoeken en naast elkaar leggen. Dit resulteert uiteindelijk in een tentoonstelling, die de energie-uitwisseling tussen de twee kunstenaars laat zien.

Ein künstlerisches Forschungslabor

  Zwei Künstlerinnen aus zwei Ländern, mit zwei unterschiedlichen Sprachen und sehr konträren Bildsprachen in ihren Werken. Die eine Bildhauerin, die beständige Skulpturen, Objekte und somit Bilder schafft, die andere eher auf den Prozess fokussiert, der in sich das `Bild´ trägt. Aber Cindy Moorman & Anne Kückelhaus haben doch ein gemeinsames Thema, nämlich die Aktion und Interaktion von Lebewesen.

 

Das gemeinsame inhaltliche Interesse werden die Künstlerinnen anhand von 4 Oberthemen in einer Art künstlerischem Forschungslabor nachgehen. Daraus ergibt sich schließlich eine Ausstellung, die den Energieaustausch zwischen den beiden Künstlerinnen zeigt.

Het // Das Tandem

 taNDem Quote // Zitat

 “Twee kunstenaars uit twee landen, met twee verschillende talen en zeer tegengestelde beeldtaal in hun werk.”

 „Zwei Künstlerinnen aus zwei Ländern, mit 2 unterschiedlichen Sprachen und sehr konträren Bildsprachen in ihren Werken.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

  @exploringenergy

Tip een vriend