©Carsten Lisecki
 

Hamalandopolis

Carsten Lisecki & Harko Wubs

Project // Projekt: Hamalandopolis
Locatie // Veranstaltungsort: Kunsthalle Weseke
Wanneer // Wann: 09.03.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Carsten Lisecki & Harko Wubs

De mens als onderdeel van de natuur

  Mensen worden zich er tegenwoordig steeds meer van bewust dat ze een levensstijl moeten vinden waarin we met de natuur leven. Deze natuur is uiteindelijk onze ware “Heimat”. De beide kunstenaars willen het onderwerp “De mens terug naar zijn Heimat” op een makkelijke en grappige manier benaderen.

 

Het resultaat is een werk met het karakter van een dagboekfilm. De kunstenaars maken beelden waarin de mens weer onderdeel van de natuur wordt. De mens wordt als dier geobserveerd en in korte films/schetsen wordt hun basisgedrag getoond. Ook interviews en observaties in het Hamaland en eigen interventies in de openbare ruimte zijn inhoud van de essayfilm.

Der Mensch als Teil der Natur

  Heutzutage wird Menschen immer mehr bewusst, dass ein Lebensstil gefunden werden muss, in  dem sie mit der Natur leben. Die Natur ist letztendlich unsere eigentliches “Heimat“. Die beiden Künstler wollen das Thema “Der Mensch zurück zu seiner Heimat” auf leichte und komische Weise herangehen.

 

Es entsteht ein Werk mit dem Charakter eines Tagebuchfilms.  Die Künstler machen Bilder, in denen der Mensch wieder Teil der Natur wird. Die Menschen werden als Tier beobachtet und in kurzen Filmen/Skizzen wird ihr grundlegendes Verhalten gezeigt. Auch Interviews und Beobachtungen im Hamaland und eigene Interventionen im öffentlichen Raum sind Inhalt des Essayfilmes.

Het // Das Tandem

 taNDem Quote // Zitat

 “We moeten anders naar onszelf leren kijken door deel uit te maken van de natuur.”

 „Wir müssen lernen, uns selbst anders zu betrachten, indem wir Teil der Natur sind.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

Coming soon

Tip een vriend