©LICHTUNG
 

LICHTUNG

Emmy Bergsma & Sarah Grothus

Project // Projekt: LICHTUNG
Locatie // Veranstaltungsort: 1) Kunstverein Grafschaft Bentheim 2) Rijksmuseum Twenthe
Wanneer // Wann: 1) 13.01. - 03.02.2019
2) 13.04 - 25.08.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Emmy Bergsma & Sarah Grothus

Een reis naar het onbekende

  Lichtung is een project van Emmy Bergsma en Sarah Grothus over hun familiegeschiedenissen van verdrijving en arriveren. Beide families werden ooit gedwongen hun thuisland (Indonesië en Silezië) te verlaten. Wat betekent Heimat voor iemand, wiens familie uit de eigen Heimat verdreven is? Waar horen we thuis? Wat betekent het voor ons om ons met onze eigen (familie)geschiedenis verbonden te voelen?

Vanuit deze optiek hebben beide kunstenaressen het begrip “thuisland” bevraagt en ondernamen ze een expeditie naar plaatsen van betekenis uit hun familieverhalen en historische bronnen. De gevonden inzichten hebben ze samengebracht in twee op elkaar aansluitende exposities (Deel 1: Binnen & Buiten, Deel 2: Licht & Schaduw).

Eine Reise ins Ungewisse

  Lichtung ist ein Projekt von Emmy Bergsma und Sarah Grothus über ihre Familiengeschichten von Vertreibung und Ankunft. Beide Familien wurden einst gezwungen ihre Heimat Indonesien bzw. Schlesien zu verlassen. Was bedeutet Heimat für jemanden, dessen Familie aus der eigenen Heimat vertrieben wurde? Wo gehören wir hin? Was bedeutet es für uns, uns mit unserer eigenen (Familien-)Vergangenheit verbunden zu fühlen?

Aus dieser Sicht haben die beiden Künstlerinnen den Begriff „Heimat“ hinterfragt und haben sie eine Expedition zu bedeutsamen Orten und historische Quellen ihrer Familiengeschichten unternommen. Die gefundenen Erkenntnissen haben sie in zwei, sich ergänzenden Ausstellungen zusammengebracht (1. Teil: Innen & Außen, 2. Teil: Licht & Schatten).

Het // Das Tandem

Tandem Emmy Bergsma & Sarah Grothus

 taNDem Quote // Zitat

  “De kunstenaar doet geen onderzoek om iets opnieuw uit te vinden, maar om iets te onthullen dat al bestaat.”

 „Der Künstler forscht nicht um etwas neu zu erfinden, sondern um etwas zu enthüllen das bereits existiert.”

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

  @lichtungsarahgrothusemmybergsma

 

    Expedition Lichtung

 

23.01.2019, Grafschafter Nachrichten

Ausstellung im Grafschafter Kunstverein zum Thema Heimat

 

09.01.2019, Grafschafter Nachrichten

Grafschafter Kunstverein und Rijksmuseum zeigen Ausstellung

 

Tip een vriend