©LICHTUNG
 

LICHTUNG

Emmy Bergsma & Sarah Grothus

Project // Projekt: LICHTUNG
Locatie // Veranstaltungsort: 1) Kunstverein Grafschaft Bentheim 2) Rijksmuseum Twenthe
Wanneer // Wann: 1) 13.01. - 03.02.2019
2) 13.04 - 25.08.2019

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

© Emmy Bergsma & Sarah Grothus

Een reis naar het onbekende

  Wat betekent Heimat voor iemand, wiens familie uit de eigen Heimat verdreven is? De kunstenaars Emmy Bergsma en Sarah Grothus willen juist dat bij LICHTUNG laten zijn, omdat dit de geschiedenis van hun eigen familie uit Nederlands-Indië en Schlesiën is. Met vragen zoals “Waar horen we thuis?” en “Wat betekent het voor ons om ons met onze eigen (familie)geschiedenis verbonden te voelen?” in het achterhoofd, gaan de kunstenaars op expeditie. Hiervoor reizen ze naar plaatsen van betekenis van henzelf en hun familie. De kunstenaars leggen deze resultaten vast in de vorm van tekeningen, die ze tentoonstellen en publiceren.

Eine Reise ins Ungewisse

  Was bedeutet Heimat für jemanden, dessen Familie aus der eigenen Heimat vertrieben wurde? Die Künstlerinnen Emmy Bergsma und Sarah Grothus wollen genau das bei LICHTUNG zeigen, da dies die Geschichte ihrer eigenen Familie aus Indonesien und Schlesien ist. Unter Berücksichtigung von Fragen wie „Wo gehören wir hin?“ und „Was bedeutet es für uns, uns mit unserer eigenen (Familien-)Vergangenheit verbunden zu fühlen?“ unternehmen die Künstlerinnen eine Expedition. Hierfür reisen sie zu Orten, die für sie und ihre Familie von Bedeutung sind. Die Künstlerinnen halten diese Ergebnisse in Form von Zeichnungen fest, die sie ausstellen und publizieren.

Het // Das Tandem

Tandem Emmy Bergsma & Sarah Grothus

 taNDem Quote // Zitat

  “De kunstenaar doet geen onderzoek om iets opnieuw uit te vinden, maar om iets te onthullen dat al bestaat.”

 „Der Künstler forscht nicht um etwas neu zu erfinden, sondern um etwas zu enthüllen das bereits existiert.”

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

 

 @lichtungsarahgrothusemmybergsma

Tip een vriend