Zwischen Utopie und
Realität

Birgit Kannengießer & Paulien Wilkinson

Project // Projekt: Zwischen Utopie und Realität
Locatie // Veranstaltungsort: • Martinihöfe, Osnabrück
• Minkmaatstraat 15a, Enschede
Wanneer // Wann: • 05.09.2020 (18 - 24 Uhr)
• 12.09.2020 (10 - 16 uur)

Fotoalbum

  Klik op een foto om deze te vergroten en verder te bladeren //

  Klicke auf ein Foto, um es zu vergrößern und weiterzublättern

©Birgit Kannengießer & Paulien Wilkinson

Een participatief proces

  Het project “Tussen Utopie en werkelijkheid” van Birgit Kannengießer en Paulien Wilkinson bestaat uit drie projectfasen. Tijdens een cultureel evenement in Osnabrück en Enschede worden interviews, video-opnames en woordwolken gemaakt in een publiek, participatief, artistiek proces. Vragen als: Welke kleur is het paradijs? Is het daar warm of koud? Ben ik alleen of onder veel mensen? Hoe voelt het paradijs aan? Hoe smaakt het? Hoe klinkt het? Hoe komen we daar? zijn uitgangspunt voor de interviews.

 

In de tweede fase van het project worden de daaruit voortvloeiende meningen artistiek geëvalueerd, vergeleken en geïmplementeerd in de vorm van een multimedia-installatie. Het werk vindt plaats in de ateliers van de kunstenaars, waarbij elke kunstenaar haar eigen specifieke werkmethode bijdraagt. De laatste fase is een eindpresentatie met alle resultaten.

Ein partizipatorischer Prozess

  Das Projekt „ Zwischen Utopie und Realität“ von Birgit Kannengießer und Paulien Wilkinsonbesteht aus drei Projektphasen. Während einer Kulturveranstaltung in Osnabrück und Enschede entstehen Interviews, Videoaufnahmen und tag clouds in einem öffentlichen, partizipatorischen, künstlerischen Prozess. Fragen wie: Welche Farbe hat das Paradies? Ist es dort warm oder kalt? Bin ich alleine oder unter vielen Menschen? Wie fühlt sich das Paradies an? Wie schmeckt es? Wie hört es sich an? Wie kommen wir dorthin? sind der Ausgangspunkt für die Interviews.

 

In der zweiten Projektphase werden die entstanden Meinungsbilder künstlerisch ausgewertet, verglichen und in Form einer Multimedia Installation umgesetzt. Gearbeitet wird in den Künsterinnenateliers, wobei jede Künstlerin ihre spezifische Arbeitsweise einbringt. Die letzte Phase ist eine Abschlusspräsentation mit den Ergebnissen.

 taNDem Quote // Zitat

 “De kunstenaars creëren een vorm van dialoog, die een gezamenlijk beeld van het paradijs neerzet.”

 „Die Künstlerinnen schaffen eine Dialogform, die ein gemeinschaftliches Bild vom Paradies hervorbringt.“

Dit project in de media //
Dieses Projekt in den Medien

Tip een vriend