© Projekt Artflow
 

taNDem-projecten

taNDem-Projekte

  taNDem ondersteunt jaarlijks grensoverschrijdende projecten van alle artistieke en culturele deelterreinen. Deze kunst- en cultuurprojecten worden gedurende het themajaar door de Duits-Nederlandse tandems omgezet. Creatieve uiteenzettingen over actuele maatschappelijke thema’s.

 

Vanaf de zomer 2018 starten de taNDem-projecten.

  taNDem unterstützt jährlich grenzübergreifende Projekte aller Kunst- und Kulturbereiche. Diese Kunst- und Kulturprojekte werden durch die deutsch-niederländischen Tandems im Themenjahr umgesetzt. Immer in einer kreativen Auseinandersetzung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

 

Ab dem Sommer 2018 starten die taNDem-Projekte. 

Meedoen bij taNDem?

Mitmachen bei taNDem?

  Belangstelling voor subsidie voor een grensoverschrijdend kunst- of cultuurproject? Bekijk de voorwaarden en dien als tandem een projectaanvraag in!

  Interesse an einer Förderung für ein grenzüberschreitendes Kunst- oder Kulturprojekt? Lies erst die Voraussetzungen und reich als Tandem einen Projektantrag ein!

IDEEBOX

Projectaanvraag indienen
Projektantrag einreichen